Šta je psihologija?


Psihologija
kao nastavni predmet


download


Psihologija u svakodnevnom životu

OPERATIVNI PLAN RADA PSIHOLOGIJE
TEME I NASTAVNI SADRŽAJI

II RAZRED

CILJ nastave psihologije je upoznavanje i razumevanje teorijskih osnova psihološke nauke; upoznavanje realnosti sa aspekta psihologije; uviđanje medusobnog odnosa pojedinca i njegovog prirodnog i društvenog okruženja; podsticanje razvoja svih aspekata ličnosti učenika koje će omogućiti upoznavanje i razvijanje sopstvene ličnosti; razvijanje odgovornog odnosa prema sebi i okruženju i aktivno uključivanje u savremeno društvo.

TEMA 1: Predmet, grane i metode psihologije
1. Upoznavanje učenika sa sadržajem predmeta
2. Predmet i grane psihologije
3. Metode i tehnike u psihologiji
4. Ponavljanje uvodnog dela
   
TEMA 2: Organske osnove i društveni činioci psihičkog života
5. Uloga nervnog sistema i putevi nervnog impulsa
6. Moždana kora i lokalizacija psihičkih funkcija i uloga žlezdi sa unutrašnjim lučenjem
7. Ponavljanje – organske osnove psihickog života
8. Ontogeneza i filogeneza
9. Ponavljanje – organske osnove i društveni činioci psihickog života
   
TEMA 3: Opažanje i pažnja
10. Pojam osečaja i opažaja
11. Organizacija opažaja
12. Ponavljanje - proces opažanja
13. Opažanje osoba i greške u opažanju
14. Ponavljanje - proces opažanja
15. Proces pažnje i činioci koji izazivaju pažnju
16. Ponavljanje gradiva (test)
   
TEMA 4: Učenje, pamćenje, zaboravljanje
17. Pojam i vrste učenja
18. Osnovne vrste učenja
19. Ponavljanje – proces učenja
20. Proces pamćenja i proces zaboravljanja
21. Ponavljanje – process učenja
22. Psihološki uslovi uspešnog učenja
23. Metode uspešnog učenja
24. Ponavljanje – proces učenja
   
TEMA 5: Mišljenje
25. Pojam mišljenja
26. Vrste mišljenja
27. Razvoj mišljenja
28. Ponavljanje - proces mišljenja
   
TEMA 6: Intelektualne sposobnosti i stvaralačko mišljenje
29. Pojam i merenje inteligencije
30. Stvaralačko mišljenje
31. Struktura sposobnosti i inividualne razlike
32. Sistematizacija polougodišnjeg gradiva
   
TEMA 7: Emocije
33. Pojam, vrste emocija i organske promene kod emocija
34. Emocionalni život u adolescenciji
35. Emocionalni život u adolescenciji
36. Ponavljanje - emocije
37. Priroda ljubavi
38. Ponavljanje - emocije
39. Značaj emocija za mentalno zdravlje
40. Ponavljanje - emocije
 
   
TEMA 8: Motivacija
41. Pojam i vrste motiva
42. Hijerarhija motiva
43. Ponavljanje – motivi
44. Frustracije i konflikti
45. Reakcije na frustracije i konflikte
46. Sistematizacija – psihički procesi
 
   
TEMA 9: Pojam i struktura ličnosti
47. Pojam ličnosti i struktura ličnosti
48. Ajzenkovo shvatanje strukture ličnosti
49. Ponavljanje – pojam i struktura ličnosti
 
   
TEMA 10. Dinamika ličnosti
50. izvori ljudskog ponašanja
51. Stavovi, interesovanja i vrednosti
52. Ponavljanje – dinamika ličnosti
 
   
TEMA 11: Razvoj ličnosti
53. Razvoj i socijalizacija ličnosti
54. Zrelost ličnosti
55. Ponavljanje – razvoj ličnosti
 
   
TEMA 12: Teorija ličnosti
56. Pojam teorija licnosti i prikaz grupa teorija licnosti
57. Psihoanaliticka teorija licnosti
58. Psihoanaliticka teorija licnosti
59. Ponavljanje – teorija licnosti
 
   
TEMA 13: Poremećaj duševnog života i ponašanja
60. Izmenjena stanja svesti
61. Ponavljanje – Izmenjena stanja svesti
62. Narkomanija, alkoholizam i delinkvencija
63. Poremećaji duševnog života
64. Ponavljanje – poremećaji duševnog života i ponašanja
 
   
TEMA 14: Komunikacija
65. Pojam i vrste komunikacija
65. Masovna komunikacija
67. Ponavljanje – komunikacije
 
   
TEMA 15: Život u grupi
68. Pojam i vrste grupa
69. Ljudi u masi
70. Sistematizacija - godišnjeg gradiva i zaključivanje ocena
 

 
 
 
Copyright © 2004.Gimnazija "Mihajlo Pupin". All rights reserved.