baner
    Home         O Mihajlu Pupinu       Aktuelnosti                    

 Slashdot's Menu  učenici gimnazije

Uspeh učenika u školskoj 2017/2018. godini

PO ODELJENJIMA PO PREDMETIMA ZA GIMNAZIJSKI SMER

I1 - 3.27
Ie - 3.16
I3 - 3.56
II1 - 3.39
II3 - 3.97
III1 - 3.61
III3 - 4.23
IV1 - 3.90
IV2 - 4,14
IV3 - 3,95
S
Fizičko vaspitanje - 4,66
Muzička kultura - 4.08
Fizičko vaspitanje - 4.57
Engleski jezik (1. strani ) - 4.17
Slovački jezik - 4.04
Francuski jezik (2. strani )- 3.85
Psihologija - 3.84
Likovna kultura - 3.69
Ustav i prava građana - 4.23
Latinski jezik - 3.41
Sociologija - 3.95
Nemački jezik (2. strani ) - 3.45
Srpski jezik i književnost- 3.75
Filozofija - 4.07
Biologija - 3.53
Fizika - 3.68
Hemija - 3.08
Istorija - 3.62
Geografija - 3.47
Računarstvo i informatika - 3.51
Matematika - 2.73
S
PO PREDMETIMA ZA SMER EIT

S
Fizičko vaspitanje - 4,66
Srpski jezik - 2,65
Engleski jezik - 3,43
Istorija - 2,70
Geografija - 2,70
Matematika - 2,30
Fizika - 3,52
Hemija - 2,52
Računarstvo i informatika - 2,74
Rač. graf. i multimed. - 2,65
Programiranje - 2,22
Osnove elektrotehnike - 3,13
Praktična nastava - 4,35
Fizičko vaspitanje - 4,43
Slovački jezik (fakult.) - 5,00
S


Copyright © 2004.Gimnazija "Mihajlo Pupin". All rights reserved.