baner
    Home         O Mihajlu Pupinu       Aktuelnosti                    

 Slashdot's Menu  Specify Write-Layer Position from Link

Rukovodstvo

ŠKOLSKI ODBOR:
Predsednik: Cakić Dragica - predstavnik lokalne zajednice
Članovi:
Spaskov Ružica - predstavnik lokalne zajednice
Jonaš Andrej - predstavnik lokalne zajednice
Nemček Martin - predstavnik zaposlenih
Šošdean Deloria - predstavnik zaposlenih
Timotijević Zorica - predstavnik zaposlenih
Gavrilović Tanja - predstavnik roditelja
Štaub Ruženka - predstavnik roditelja
Petrik Marina - predstavnik roditeljaSAVET RODITELJA:
I1 Popović Tanja
Ie Holubek Iveta
I3 Lenhart Danijela
II1 Svetlik Božena
IIe Meliš Mariana
II3 Sabo Snežana
III1 Požar Magdolna
III3 Štaub Ružena
IV1 Breznik Zuzana
IV3 Cicka Tatjana 

DIREKTOR ŠKOLE:
Brtkova Tatiana, prof.

SEKRETAR:
Bulik Neda Stela, dipl. prav.
RAČUNOVOĐA:
Milošević Branka


STRUČNI SARADNIK:
Suhanek Kliment Anita, dipl. psih.


Copyright © 2004.Gimnazija "Mihajlo Pupin". All rights reserved.