baner
    Home         O Mihajlu Pupinu       Aktuelnosti                    

 Slashdot's Menu  Specify Write-Layer Position from Link


Profesori:

Nastavni predmeti
Profesori
 Srpski jezik  Kolarik Želmira
Suhanek Igor
 Slovački jezik Dudašova Ana
 Engleski jezik
Herling Goran
Dišpiter Marija
 Nemački jezik Toth Horvath Andrea
 Latinski jezik Šošdean Deloria 
 Istorija Roharik Pavel
Jurica Miroslav
 Geografija Stojanović Sanja
Timotijević Zorica
 Biologija Drašković Radoje
Krecu Viorika
 Matematika Jonašova Jarmila
Đurica Marina
 Fizika Kapunac Petar
Nemček Martin
Dalea Valentina
 Hemija Dalea Valentina
Nemček Martin
 Muzička kultura Tomaš Pavel
 Likovna kultura Stvorcova Sanja
 Informatika i računarstvo Žjak Mišo
Brankov Mirjana
Lupulesku Romanca
 Programiranje Brankov Mirjana
Lupulesku Romanca
 Fizičko vaspitanje Munćan Jasmina
 Filozofija Jovanović Tatjana
Mijailović Aleksandra
 Sociologija Luburić Kristina
Mijailović Aleksandra
 Ustav i prava građana Mijailović Aleksandra
Luburić Kristina
 Građansko vaspitanje Jovanović Tatjana
Šošdean Deloria
Dudašova Ana
Mijailović Aleksandra
 Verska nastava Todorović Veselin
 Psihologija Tomašik Vjerka
Suhanek Kliment Anita
 Računarska grafika i multimedija Kapunac Petar
 Osnovi elektrotehnike Lupulesku Emmanuel
 Praktična nastava Lupulesku Emmanuel
 Elektronika Lupulesku Emmanuel
 Računarski hardver Lupulesku Romanca
 Aplikativni programi Lupulesku Emmanuel

Copyright © 2004.Gimnazija "Mihajlo Pupin". All rights reserved.