baner
    Home         O Mihajlu Pupinu       Aktuelnosti                    

 Slashdot's Menu 


Učenički parlament

Učenički Parlament gimnazije je organizacija koja aktivno učestvuje u rešavanju pitanja iz oblasti učeničkog života.

Učenički parlament daje svoje mišljenje i predloge stručnim organima, Školskom odboru, Savetu roditelja i direktoru o pravilima ponašanja u školi, godišnjem programu rada, učešću na sportskim i drugim takmičenjima i organizaciji svih manifestacija u školi i van nje. Takođe razmatra odnos i saradnju učenika i nastavnika i stručnih saradnika i obaveštava učenike o pitanjima koja su od posebnog značaja za njihovo školovanje.

Parlament čine po dva predstavnika svakog odeljenja u školi. Parlament ima predsednika i podpredsednika i bira se svake godine.

Članovi:

I/1 Stoilković Helena i Olas Matild Gorica
I/e Mikuljka Marko i Šiška Boris
I/3 Barca Samuel i Vereski Jana
II/1 Mihajlović Kristina i Knežević Anđelka
II/e Stijiljković Anja i Nedeljkov Vukašin
II/3 Hrješik Jarmilka i Marušnik Dana
III/1 Babka Ana i Miljević Sanja
III/3 Njemoga Tijana i Suhanek Sabina
IV/1 Jovanov Valentina i Tesla Nevena
IV/3 Tomaš Sabina i Paul Daniela

Copyright © 2004.Gimnazija "Mihajlo Pupin". All rights reserved.